ขนาดตัวอักษร ปกติ

ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลไทยจักษุ พระราม3

MEDICAL TEAMS THAI EYE CENTER

ทีมแพทย์

OUR MEDICAL TEAMS

น.พ.สวัสดิ์ โพธิกำจร
พ.บ. FACS, FICS, FAAO
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • เลสิก
 • ต้อหิน
 • ต้อกระจก
 • เลเซอร์รักษาตา
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.00-17.30น.
Boards/Certificates
 • Diplomate American Board of Ophthalmology
 • Member American Academy of Cataract and Refractive Society
น.พ.ชัยรัตน์ เสาวพฤกษ์
พ.บ.,พ.บ.ป. ชั้นสูงจักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • โรคจอประสาทตา
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Certified Fellowship, University of British Columbia, Canada
 • Certificate of Vitreoretinal Surgery
 • Certificate of Macular Translocation Surgery, Frankfurt, Germany
 • Certificate of Lasik Surgery
น.พ.อภิวัฒน์ โพธิกำจร
พ.บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • เลสิก
 • ต้อกระจก
 • เลเซอร์รักษาตา
เวลาทำการ
วันพฤหัส - วันศุกร์ : 8.00-12.00น.
Boards/Certificates
 • Fellow Cornea, Singapore Eye Institute
 • Thai Board of Ophthalmology
พ.ญ.เกศรา โกสัลล์ประไพ
พ.บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • เลสิก
 • ต้อกระจก
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Fellow cornea and refractive surgery
 • Thai Board of Ophthalmology
น.พ.จิราวุฒิ ลิ้มวัฒนยิ่งยง
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • โรคจอประสาทตา
เวลาทำการ
ตามการนัด
วันเสาร์ : 13.30-16.00น.
Boards/Certificates
 • Thai Board of Ophthalmology
 • Certificate of Retina & Vitreous Surgery
พ.ญ.ไอรีน ศุภางคเสน
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาสำหรับเด็ก
เวลาทำการ
วันเสาร์ : 09.00-11.00น.
Boards/Certificates
 • Diplomate American board of Ophthalmology
พ.ญ.รัติยา พรชัยสุรีย์
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • โรคตาสำหรับเด็ก
 • โรคกล้ามเนื้อตา
 • ต้อกระจก
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Pediatric and Strabismus, Royal Victorian Eye & Ear Hospital, Melbourne
น.พ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • เลสิก
 • โรคกระจกตา
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Fellow Cornea & Refractive Surgery
พ.ญ.นุชรี ปริวิสุทธิ์
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • ต้อกระจก
 • ต้อหิน
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Thai Board of Ophthalmology
น.พ.ณัฐพล โภคาวัฒนา
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • ศัลยกรรมพลาสติก
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Diplomate of Oculoplastic Surgery
พ.ญ.ดลฤดี ศิรินิล
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • ประสาทตา
 • ต้อกระจก
เวลาทำการ
ตามการนัด
เสาร์ : 10.00-12.00น.
Boards/Certificates
 • Thai Board of Ophthalmology
 • Certificate of Retina & Vitreous Surgery
พ.ญ.ศศิวิมล จันทรศรี
พ.บ.
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • กระจกตา
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Thai Board of Ophthalmology
พ.ญ.กมลภัทร รักไทย
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • ต้อหิน
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Thai Board of Ophthalmology
 • Certificate of Retina & Vitreous Surgery
พ.ญ.เอื้องนภา คงถาวร
พ. บ. วว. จักษุวิทยา
ความชำนาญ
 • โรคตาทั่วไป
 • ต้อหิน
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Thai Board of Ophthalmology
น.พ.เอกชัย ภาคสุวรรณ
พ.บ. FAAO
ความชำนาญ
 • Consultant
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Diplomate American Board of Ophthalmology
พ.ญ.วัฒนีย์ เย็นจิตร
พ.บ. FAAO
ความชำนาญ
 • Consultant
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Diplomate American Board of Ophthalmology
พ.ญ.สุกัญญา โพธิกำจร
พ.บ. FAAAAI
ความชำนาญ
 • โรคภูมิแพ้จมูก
 • หืด
 • ไซนัสอักเสบ
 • ผื่นแพ้ ผิวหนัง เลเซอร์
 • แพ้อาหาร
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 10.00-17.30น.
วันเสาร์ : 10.00-16.30น.
Boards/Certificates
 • Diplomate American Board of Internal Medicine
 • Diplomate American Board of Allergy and Immunology
 • Certificate in Skin Laser Treatment
พ.ญ.ชุลีกร วรยิ่งยง
พ.บ.
ความชำนาญ
 • ด้านผิวหนัง
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Board certified dermatologist
 • Board certified clinical preventive medicine
พ.ญ.ปรัตถา เกิดศิริ
ว.ว.โสต นาสิก ลาริงส์วิทยา
ความชำนาญ
 • ตจ.วิทยา
เวลาทำการ
ตามการนัดเฉพาะวันศุกร์
Boards/Certificates
 • Thai Board of Otorhinolaryngology
 • Head and Neck Surgery
ร.ศ. น.พ.พีรพันธ์ เจริญชาศรี
ความชำนาญ
 • Consultant
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Diplomate Thai Board of Otorhinolaryngology
 • Diplomate Thai Board of Facial and Reconstructive Surgery
น.พ.ภัคภพ มหจิตรสัตยา
ความชำนาญ
 • ตจ.วิทยา
 • ศัลยกรรมตกแต่ง
เวลาทำการ
ตามการนัด
Boards/Certificates
 • Diplomate Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery