ขนาดตัวอักษร ปกติ

บทความ

THAI EYE CENTER

บทความ

THAI EYE BLOG

“ต้อหิน” อันตรายกว่าที่คิด อีกหนึ่งปัญหาดวงตาที่อาจจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้า

ต้อหิน เป็นปัญหาทางด้านดวงตา ที่อาจร้ายแรงจนกระทั่งส่งผลให้ผู้ป่วย สูญเสียการมองเห็นได้ ซึ่งในหลายๆ ครั้งก็อาจจะไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนของอาการเจ็บป่วย และไม่อาจทราบได้ถึงเหตุผลที่แน่ชัดว่าเกิดขึ้นจากอะไร..

อ่านต่อ