Skip navigation.
ต้อหิน

ต้อหินมหันตภัยเงียบ

ต้อหินคือกลุ่มอาการของโรคที่ทำให้ขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อม  เกิดจากการคั่งของน้ำภายในตา ทำให้ความดันในลูกตาตาสูง บางครั้งก็เกิดในผู้ที่มีความดันตาปกติ  คนที่เป็นในระยะแรกส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าตนป่วยเป็นโรคนี้  ลานสายตาจะค่อยๆแคบลง มองเห็นตรงกลาง แต่ข้างๆจะเห็นลดลง จนในที่สุดตาอาจจะบอด  แต่ถ้าได้รับการตรวจพบและรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่เนิ่นๆ จะป้องกันไม่ให้ประสาทตาเสื่อมต่อไป  ส่วนประสาทตาที่ถูกทำลายไปแล้ว ก่อนที่จะได้รับการรักษาจะไม่สามารถกลับคืนปกติได้

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเรื้อรัง

กคนมีโอกาสเป็นต้อหินเรื้อรังได้ แต่ บุคคลต่อไปนี้มี โอกาสเสี่ยงสูงกว่าบุคคลทั่วไปได้แก่

  1. ผู้สูงอายุ  
  2. ผู้ที่มีประวัติต้อหินในครอบครัว ได้แก่ พ่อ แม่ พี่ น้อง
  3. ผู้ที่ใช้ยาสเตียรอยด์มากเกินขนาด เช่นในรายที่เป็นหอบหืดรุนแรงเรื้อรัง บางรายเกิดจากซื้อยาหยอดตาสเตียรอยด์มาหยอดเองติดต่อกันหลายๆขวด
  4. ผู้ที่เคยมีประวัติอุบัติเหตุในดวงตา

ดังนั้น คนที่มีอายุมากกว่า 40ปีขึ้นไป โดยเฉพาะผู้ที่มีญาติพี่น้องเป็นต้อหิน จึงควรได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์

 ส่วนต้อหินชนิดมุมตาแคบเฉียบพลัน  มักเกิดในรายที่มุมตาระว่างกระจกตาและม่านตาแคบ มักพบในคนเอเซีย   เวลามีเป็น จะปวดตามาก ปวดศีรษะ อาเจียร ตามัวอย่างรวดเร็ว มองไม่ค่อยเห็น มักเกิดในผู้ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ถ้าไม่ได้รับการรักษาตาอาจจะบอดใน 1 สัปดาห์ 

การตรวจวินิจฉัย

Tonometry

ที่ไทยจักษุ มีเครื่องมือในการตรวจ ได้แก่

  1. เครื่องวัดความดันลูกตา เพื่อใช้ในการประเมินและรักษาต้อหิน
  2. ตรวจประสาทตาโดยจักษุแพทย์ เพื่อดูขั้วประสาทตา
  3. วัดลานสายตาว่าผิดปกติ แคบลงหรือไม่

4. เครื่อง OCT เป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่สามารถ scan ดูเซลล์ประสาทตาแต่ละชั้น ว่าผิดปกติ หรือเสื่อมไปเท่าไร

5. pachymeter เป็นเครื่องวัดความหนาของกระจกตาซึ่งมีส่วนช่วยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการประเมินความดันลูกตา

การรักษา

  1. ยาหยอดตา มีหลายชนิด ควรใช้ขนาดยาและชนิดยาต่อเนื่องตามที่แพทย์สั่ง
  2. ยารับประทาน ถ้าใช้ยาหยอดแล้วยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร แพทย์อาจให้ยารับประทานเพิ่ม ควรทานตามที่แนะนำ ยาที่รับประทานพวก diamox อาจทำให้ชาที่มือ หรือเท้า อาจรับประทานกล้วย ส้ม เพื่อเพิ่มโปแตสเซี่ยม
  3. เลเซอร์ ที่ไทยจักษุ มีเลเซอร์ใช้ช่วยรักษา ในกรณีที่ใช้ยาข้างต้น แล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังใช้ yag เลเซอร์ในการรักษาต้อหินเฉียบพลัน

4. การผ่าตัด จะแนะนำเมื่อการรักษาข้างต้นยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร